Search

Čo ponúkame zadarmo

Naši zákazníci na opatrovateľské služby dostanú zadarmo nasledovné:


  • registrácia

  • umiestnenie

  • zaistenie dopravy

  • cestovné do krajiny a späť

  • ubytovanie a strava v rodine

  • hradenie zdravotných a sociálnych odvodov

  • profesionálny servis a asistencia počas pobytu: non-stop linka

4 views