Opatrovanie na Slovensku

Ponuka  práce
* súkromné rodiny
* domovy  opatrovateľskej starostlivosti

 Výhody
* trvalý pracovný pomer
* mzda: cca. 480 – 700 €/mesiac * odvody do poisťovní a na dôchodok
* platená dovolenka
* stravné lístky
* Lokalita:
celé Slovensko

Opatrovateľka  –  kvalifikačné predpoklady.
pre opatrovateľku  sa vyžaduje splnenie nasledovných kvalifikačných  predpokladov:

**  vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
**  úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
**  stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
**  nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
**  absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Nezáväzná registrácia: TU