Opatrovanie na Slovensku

* súkromné rodiny

* domov opatrovateľskej starostlivosti

Výhody

* trvalý pracovný pomer

* mzda: cca. 480 €/mesiac * odvody do poisťovní a na dôchodok

* platená dovolenka

* stravné lístky

* Lokalita: celé Slovensko

 

Opatrovateľka  –  kvalifikačné predpoklady.

pre opatrovateľku  sa vyžaduje splnenie nasledovných kvalifikačných  predpokladov:

**  vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie  alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

**   úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na  opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej   starostlivosti,

**   stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie  alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

**  nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na  opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej

starostlivosti, alebo

**   absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.