Domáca opatrovateľská služba - popis a cenník

24 hodinová domáca opatrovateľská služba

Cieľom služby je umožniť dôstojný a pokojný život klientom v ich domácom prostredí a podporiť ich doterajší spôsob života a osobných návykov.

Naša ponuka
* akreditovaná opatrovateľská služba po celom  Slovensku
* dlhoročné skúsenosti
* prijateľná cena na 24 hodinovú starostlivosť
* podpora služby aj z EU Fondov
* objednávky aj telefonicky
* všetky starosti za opatrovateľky prevezmeme za Vás

 

ROZSAH SLUŽIEB
24 hodinová nepretržitá starostlivosť

  • Výhodou tejto služby je nepretržitá 24 hodinová starostlivosť o klienta.
  • 24-hodinové opatrovanie zabezpečuje , kedy o opatrovanú osobu  sa stará  opatrovateľka priamo v jej domove a je k dispozícii počas 24 hodín.
  • Opatrovateľka býva spolu s opatrovanou osobou a pomáha jej pri každodenných životných úkonoch.
  • Doba poskytovania opatrovateľskej starostlivosti je pri tejto službe najmenej 1 mesiac.

Niekoľkohodinová opatrovateľská služba

  • Pri tejto službe sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť najmenej na 4 hodiny denne.

 

OPATROVATEĽSKÉ činnosti – okruh
Poskytujeme podporu seniorom včítane celodennej 24 hod. služby.
* aktivácia občanov
* opatrovanie, masáže, terapie
* pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní, nákupoch, prezliekanie, výmena plienok,   pomoc pri domácich prácach
* kontakt s ošetrujúcim lekárom a úradmi
* spoločné čítanie kníh a tlače, spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia
* poskytovanie spoločnosti (dohľad, rozhovory, prechádzky)
* zabezpečenie stravy (Malý nákup, donáška obedov, varenie jednoduchých jedál, príprava a podávanie stravy)
* pomoc v domácnosti (bežné upratovanie, vysávanie, pranie,žehlenie)
* sprevádzanie k lekárovi, na vyšetrenia, do nemocnice a pod.

 Opatrovateľskú službu poskytujeme
1/  pre samoplatcov
2/  s príspevkom obce alebo s príspevkom Eu fondov ( v obmedzenom  finančnom rozsahu a času.)

Objednanie opatrovateľskej služby
1/  pre samoplatcov
*  nie je potrebný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a nie sú potrebné ani iné lekárske a sociálne potvrdenia.
*  Pri 24 hodinovej službe, pre opatrovateľku je však potrebné zabezpečiť jednu voľnú izbu so základným vybavením  (posteľ, stôl, skriňa).

2/   Pri poberaní príspevku je potrebné doložiť doklad  „Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.

Cena za službu
* Občan ( jeho príbuzný) požiada  o poskytnutie opatrovateľskej služby .
* Eu Progres n.o., na základe posúdenia žiadosti pripraví  kalkuláciu a návrh
zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
* Po odsúhlasení ceny a zmluvy zrealizujeme všetky potrebné náležitosti
spojené so zabezpečením opatrovateľskej starostlivosti a opatrovateľky.

Spôsob platenia:  na základe faktúry – výpočet stanovený v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb.

Spôsob úhrady: výhradne bankovým prevodom

INÉ dôležité informácie
* Služby sú poskytované na základe zmluvy o poskytovaní Opatrovateľských
služieb.
* Služby sa poskytujú najmenej na 4 hodiny denne a je diferencovaná v
závislosti od jej vykonávania v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch
týždňa a mimo obvyklého pracovného času ale aj nočné opatrovanie za
príplatok.
* V prípade 24 hodinovej nepretržitej služby pre opatrovateľku je potrebné
zabezpečiť jednu voľnú izbu so základným vybavením (posteľ, stôl, skriňa).
* Pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti je úhrada stanovená ako
cena za hodinu jej poskytovania
* Opatrovateľské služby neprepláca zdravotná poisťovňa.
* Služby je možné objednať denne, telefonicky od 8,30 h. do 16,30h.
* Služby klient hradí na konci každého mesiaca poskytovania opatrovateľskej
služby, alebo jednorázovo po poskytnutí služby.

Domáca opatrovateľská služba – cenník

Cenník opatrovateľskej služby pre prijímateľa

Cenník : POS projekt – 1 hodina  (Podpora opatrovateľskej služby

Od 1 mája  je dočasne  projekt POS  uzavretý.

pracovné dni PO – PIA od 6:00h do 22:00h 1,60- €/ hod.
pracovné dni PO – PIA /noc od 22:00 h. do 6:00 h 2,30 € / hod.

 

 Cenník :  samoplatiteľ – 1 hodina 

Poskytujeme  opatrovateľskú starostlivosť najmenej na 4 hodiny denne.

pracovné dni PO – PIA od 7:00h do 18:00h 5,00- €/ hod.
pracovné dni PO – PIA od 18:00 h. do 7:00 h 6,50,- € / hod.
počas víkendov a sviatkov 6,00,- € / hod.
24.  hodinová opatrovateľská služba 36- 50,- € /deň.

* Cena zahŕňa: Prácu opatrovateľky, cestovné náklady, odvody  a poplatky.
Žiadne skryté náklady pri dennej sadzbe nevznikajú .

 

Cenník:  s príspevkom obce – 1 hodina / orientačná cena

Poznámka: Službu ponúkame po celom Slovensku.

Každá obec má väčšinou rozdielne výšky príspevkov.V závislosti od obce  výška  príspevku obce môže byť rozdielna  v stupňoch odkázanosti.

Pri výpočte cenovej  kalkulácii výšku príspevku upresníme.

pracovné dni PO – PIA od 7:00h do 18:00h IV/ 1,60- €/ hod. ,  V/ 1,80- €/ hod.,    VI/ 2,20- €/ hod.
pracovné dni PO – PIA od 18:00 h. do 7:00 h IV / 2.40 €/ hod. ,  V/ 3,00- €/ hod.,    VI / 3,50- €/ hod.
počas víkendov a sviatkov K dennej sadzbe príplatok 15 %.
 

Storno poplatky

Za zrušenie služby do 24 hod. 9.-€
Za predčasné ukončenie už uzatvorenej a uhradenej zmluvy 30.-€
Nenahlásenie storna V prípade, že klient nenahlási zrušenie služby včas, zaplatí storno poplatok vo výške dohodnutej ceny za každý deň.