Domáca opatrovateľská služba - popis a cenník

Opatrovateľská starostlivosť je definovaná ako súčasť sociálnej pomoci,
ktorej podmienky upravuje zákon NR SR c. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Opatrovanie je sociálna starostlivosť o občana (pomoc pri hygiene, toalete, osobná pomoc, malý nákup, príprava a príjem stravy, dohľad, poskytovanie spoločnosti, sprevádzanie k lekárovi a pod.), vykonávaná opatrovateľkou pre klientov všetkých vekových skupín.

Cieľom služby je umožniť dôstojný a pokojný život klientom v ich domácom prostredí a podporiť ich doterajší spôsob života a osobných návykov.

ROZSAH SLUŽIEB

Niekoľkohodinovú opatrovateľskú službu
rozsah hodín opatrovateľskej služby si zvolíte sami podľa Vašej potreby. Pri tejto službe sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť najmenej na 4 hodiny denne.

24 hodinovú starostlivosť o klienta
výhodou tejto služby je nepretržitá 24 hodinová starostlivosť o klienta.
Opatrovateľský personál býva s klientom v jeho domácom prostredí a je mu k dispozícii 24 hodín denne.
Doba poskytovania opatrovateľskej starostliovsti je pri tejto službe najmenej 1 mesiac.

OPATROVATEĽSKÉ činnosti – okruh

Poskytujeme podporu seniorom včítane celodennej 24 hod. služby. Prvá návšteva ZDARMA!
* aktivácia občanov
* opatrovanie, masáže, terapie
* pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní, nákupoch, prezliekanie, výmena plienok, pomoc pri domácich prácach
* kontakt s ošetrujúcim lekárom a úradmi
* spoločné čítanie kníh a tlače, spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia
* poskytovanie spoločnosti (dohľad, rozhovory, prechádzky)
* zabezpečenie stravy (Malý nákup, donáška obedov, varenie jednoduchých jedál, príprava a podávanie stravy)
* pomoc v domácnosti (bežné upratovanie, vysávanie, pranie,žehlenie)
* sprevádzanie k lekárovi, na vyšetrenia, do nemocnice a pod.

Objednanie opatrovateľskej služby

1/ Pri poberaní príspevku je potrebný doklad o posúdení odkázanosti na sociálnu službu.
2/ Individuálny platiteľ – samoplatca.
* Občan ( jeho príbuzný) podá žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby spolu s lekárskym nálezom.
* Eu Progres n.o., na základe posúdenia žiadosti pripraví návrh zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

INÉ

* Služby sú poskytované na základe zmluvy o poskytovaní Opatrovateľských služieb.
* Služby sa poskytujú najmenej na 3 hodiny denne, na základe dohody je možné poskytovať celodenné
aj nočné opatrovanie za príplatok.
* Opatrovateľské služby neprepláca zdravotná poisťovňa.
* Služby je možné objednať denne, telefonicky od 8,00 h. do 18,00 h.
* Služby klient hradí na konci každého mesiaca poskytovania opatrovateľskej služby, alebo jednorázovo
po poskytnutí služby.
* Na konci každého mesiaca sa robí vyúčtovanie služieb a ďalší mesiac sa uhradí len toľko,
koľko služieb bolo poskytnutých.
* V prípade 24 hodinovej nepretržitej služby pre opatrovateľku je potrebné zabezpečiť jednu voľnú izbu
so základným vybavením (posteľ, stôl, skriňa).

Cenník – opatrovateľská služba

V prípade záujmu si vyžiadajte podrobný cenník služieb. Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti poskytovanú terénnou formou pozostáva a je diferencovaná v závislosti od jej vykonávania v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa a mimo obvyklého pracovného času v pracovných dňoch týždňa, v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti je úhrada stanovená ako cena za hodinu jej poskytovania nasledovne:
ROZSAH SLUŽIEB

Niekoľkohodinovú opatrovateľskú službu
rozsah hodín opatrovateľskej služby si zvolíte sami podľa Vašej potreby. Pri tejto službe sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť najmenej na 4 hodiny denne.

24 hodinovú starostlivosť o klienta
výhodou tejto služby je nepretržitá 24 hodinová starostlivosť o klienta.
Opatrovateľský personál býva s klientom v jeho domácom prostredí a je mu k dispozícii 24 hodín denne.
Doba poskytovania opatrovateľskej starostliovsti je pri tejto službe najmenej 1 mesiac.

OPATROVATEĽSKÉ činnosti – okruh

Poskytujeme podporu seniorom včítane celodennej 24 hod. služby. Prvá návšteva ZDARMA!
* aktivácia občanov
* opatrovanie, masáže, terapie
* pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní, nákupoch, prezliekanie, výmena plienok, pomoc pri domácich prácach
* kontakt s ošetrujúcim lekárom a úradmi
* Spoločné čítanie kníh a tlače, spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia
* Poskytovanie spoločnosti (dohľad, rozhovory, prechádzky)
* Zabezpečenie stravy (Malý nákup, donáška obedov, varenie jednoduchých jedál, príprava a podávanie stravy)
* Pomoc v domácnosti (bežné upratovanie, vysávanie, pranie,žehlenie)
* Sprevádzanie k lekárovi, na vyšetrenia, do nemocnice a pod.

Objednanie opatrovateľskej služby

1/ Pri poberaní príspevku je potrebný doklad o posúdení odkázanosti na sociálnu službu.
2/ Individuálny platiteľ – samoplatca.
* Občan ( jeho príbuzný) podá žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby spolu s lekárskym nálezom.
* Európa Progres n.o., na základe posúdenia žiadosti pripravý návrh zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

INÉ

* Služby sú poskytované na základe zmluvy o poskytovaní Opatrovateľských služieb.
* Služby sa poskytujú najmenej na 3 hodiny denne, na základe dohody je možné poskytovať celodenné
aj nočné opatrovanie za príplatok.
* Opatrovateľské služby neprepláca zdravotná poisťovňa.
* Služby je možné objednať denne, telefonicky od 8,00 h. do 18,00 h.
* Služby klient hradí na konci každého mesiaca poskytovania opatrovateľskej služby, alebo jednorázovo
po poskytnutí služby.
* Na konci každého mesiaca sa robí vyúčtovanie služieb a ďalší mesiac sa uhradí len toľko,
koľko služieb bolo poskytnutých.
* V prípade 24 hodinovej nepretržitej služby pre opatrovateľku je potrebné zabezpečiť jednu voľnú izbu
so základným vybavením (posteľ, stôl, skriňa).

Cenník – opatrovateľská služba

V prípade záujmu si vyžiadajte podrobný cenník služieb. Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti poskytovanú terénnou formou pozostáva a je diferencovaná v závislosti od jej vykonávania v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa a mimo obvyklého pracovného času v pracovných dňoch týždňa, v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti je úhrada stanovená ako cena za hodinu jej poskytovania.

Spôsob platenia
Na základe faktúry – výpočet stanovený v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb.
Spôsob úhrady: výhradne bankovým prevodom.

Domáca opatrovateľská služba - cenník

Cenník opatrovateľskej služby pre prijímateľa
POS projekt – 1 hodina
(Podpora opatrovateľskej sužby)  

pracovné dni PO – PIA od 6:00h do 22:00h 0,90- €/ hod.
pracovné dni PO – PIA /noc od 22:00 h. do 6:00 h 1.10,- € / hod.

Cenník opatrovateľskej služby pre prijímateľa
samoplatiteľ – 1 hodina 

pracovné dni PO – PIA od 7:00h do 18:00h 6,90- €/ hod.
pracovné dni PO – PIA od 18:00 h. do 7:00 h 8,- € / hod.
počas víkendov a sviatkov 7,50,- € / hod.

Cenník opatrovateľskej služby pre prijímateľa
s príspevkom obce – 1 hodina 

pracovné dni PO – PIA od 7:00h do 18:00h 1,50- €/ hod.
pracovné dni PO – PIA od 18:00 h. do 7:00 h 2,40- € / hod.
počas víkendov a sviatkov 3,50- € / hod.

Storno poplatky

Za zrušenie služby do 24 hod. 9.-€
Za predčasné ukončenie už uzatvorenej a uhradenej zmluvy 30.-€
Nenahlásenie storna V prípade, že klient nenahlási zrušenie služby včas, zaplatí storno poplatok vo výške dohodnutej ceny za každý deň.