Voľné miesta - Slovensko

Ponuka  práce
* súkromné rodiny

 Výhody
* trvalý pracovný pomer
* mzda: cca. 580€/mesiac
* odvody do poisťovní, stravné lístky
* práca na 8 hod./deň, alebo turnusy 2 týždne
* Lokalita: 
celé Slovensko

Opatrovateľka  –  kvalifikačné predpoklady.
pre opatrovateľku  sa vyžaduje splnenie nasledovných kvalifikačných  predpokladov:

**  vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
**  úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
**  stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
**  nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
**  absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Pre bližšie informácie o voľných pracovných ponukách nás kontaktujte:

tel. číslo +421 48 619 5168 alebo emailom na opatrovanie@euprogres.sk