Voľné rodiny - Nemecko

 • Rodina T. z Heilbronnu, 53 km od Stuttgartu

  Plat: 1380 € netto/ mesačne  + 150€ cestovné
  Pracovná zmluva

  Nástup:  23.8.2018
  Turnus: do 20.9.
  Pacient: pani 85-ročná, 162cm, 85kg, starecká slabosť, diabetes, vysoký krvný tlak, pohyb s pomocou rolátor
  Ďalšie informácie: pani býva v dome sama, opatrovateľka má k dispozícii izbu, internet

   

 • Rodina S. z Worth am Rheinu, 94 km od Stuttgartu

  Plat: 1460 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva

  Nástup:  17.8.2018
  Turnus: 6 týždňov
  Pacient: pán 88-ročný, 175 cm, 70 kg, osteoporóza, inkntinencia, problémy s mobilitou, pohybuje sa pomocou rolátora
  Ďalšie informácie: pán býva v dome sám, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, internet

 • Rodina P. z Memmingenu, 117 km od Mníchova

  Plat: 1450 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva

  Nástup:  19.8.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pán 82- ročný, 67kg, 160cm, emencia, Alzheimerova choroba, inkontinencia, PK, pohyb pomocou rolátora a paličky
  Ďalšie informácie: pán býva v byte sám, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, internet

   

 • Rodina P. z Waiblingenu, 19 km od Stuttgartu

  Plat: 1420 € netto/ mesačne + 150€ cestovné
  Pracovná zmluva

  Nástup:  20.8.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pán 89 -ročný, 70 kg, 166 cm, inkontinencia, po porážke – jemná motorika narušená, pravá strana oslabená, pravá ruka čiastočne ochrnutá, vysoký krvný tlak, používa kyslíkovú masku – cez deň podľa potreby, v noci stále, cukrovka, demencia, v dome používa rolátor, vonku – pohyb pomocou vozíka
  Ďalšie informácie: pán býva v dome sám, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, internet

   

 • Rodina R. z Massenbachhausenu, 75 km od Stuttgartu

  Plat: 1500 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva
  Nástup:  28.8.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pani, 85-ročná, 49 kg, 160 cm,  demencia, depresie, Parkinsonova choroba, po porážke, inkontinencia, stupeň opatrovania 3, pohyb pomocou rolátora
  Ďalšie informácie: pani býva v dome sama, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, internet

   

 • Rodina S. z Ehrenkirchenu, 200 km od Stuttgartu

  Miesto pre opatrovateľa
  Plat: 1560 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva

  Nástup:  30.8.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pán 89-ročný, 175 cm, 85 kg, začínajúca demencia, inkontinencia, obmedzená mobilita
  Pani 86-ročná, 160 cm, 50 kg, začínajúca demencia, chronická hnačka, obmedzená mobilita
  Ďalšie informácie: manželia bývajú v dome na dedine, opatrovateľ má k dispozícii vlastnú izbu, internetu

   

 • Rodina A. z Mníchova

  Plat: 1550 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva

  Nástup:  28.8.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pani 76-ročná, 165 cm, 60 kg, Alzheimerova choroba v začiatočnom štádiu, čiastočná inkontinencia, mobilná, vonku používa rolátor
  Ďalšie informácie: žije s manželom, ktorý je úplne fit – varí, nakupuje, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, internetu

   

 • Rodina H. z Germersheimu, 86 km od Heidelbergu

  Plat: 1550 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva

  Nástup:  31.8.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pán 89 -ročný, 65 kg, 174 cm., demencia, stupeň opatrovania 3, pohyb pomocou rolátora
  Ďalšie informácie: žije v dome, v ktorom v samostatnom byte býva dcéra,  opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu s balkónom, internetu

   

 • Rodina C. z Wassenbergu, 74 km od Kolína nad Rýnom

  Plat: 1450 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva

  Nástup:  31.8.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pani 82-ročná, 150 cm, 43 kg, prekonala mozgovú príhodu, osteoporóza, Bechterevova choroba, obmedzená mobilita
  Ďalšie informácie: žije sama v dome, opatrovateľka má k dispozícii malý byt

   

 • Rodina E. z Grobenzellu, 29 km od Mníchova

  Plat: 1450 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva

  Nástup:  31.8.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pán 80-ročný, 165 cm,79 kg, po mozgovej príhode, imobilný, inkontinencia
  Ďalšie informácie: pán má dve opatrovateľky zároveň, opatrovateľky majú k dispozícii vlastnú izbu, kúpeľňu, internet

   

 • Rodina R. z Marktredwitzu, 30km od Chebu

  Plat: 1300 € netto/ mesačne + 75 € cestovné
  Pracovná zmluva

  Nástup:  31.8.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pani 82-ročná, 65kg, dezorientovaná časovo  a priestorovo, zle počuje, mobilná, hovorí po česky
  Ďalšie informácie: pani býva v byte sama, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, internetu

   

 • Rodina K. z Herrenbergu, 38 km od Stuttgartu

  Plat: 1480 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva
  Nástup:  1.9.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pán 86 ročný, 81 kg, 172 cm, demencia, poruchy srdcového rytmu, nedostatočná činnosť srdca
  Ďalšie informácie: pán býva v dome sám, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, internet

   

 • Rodina B. z Heilbronnu, 70 km od Heidelbergu

  Plat: 1650 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva
  Nástup:  1.9.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pani 89-ročná, 63kg, 158cm, začínajúca demencia, zle vidí, obmedzená mobilita, pohyb s pomocou rolátora, čiastočná inkontinencia, stupeň opatrovania 4
  Ďalšie informácie: pani býva v dome s manželom, ktorý nepotrebuje žiadnu pomoc, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, kúpeľňu, internet

   

 • Rodina H. z Heilbronnu, 70 km od Heidelbergu

  Plat: 1400 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva
  Nástup:  9.9.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pán 82-ročný, 175 cm, 70 kg, demencia, mobilný
  Ďalšie informácie: pán býva v dome sám, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, kúpeľňu, internet

   

 • Rodina D. z Morbach – Wederathu, 142 km od Frankfurtu

  Plat: 1450 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva
  Nástup:  15.9.2018
  Pacient: pani 89- ročná, 69 kg, 167 cm, inkontinencia, reuma, nedostatočná činnosť srdca, pohybuje sa s rolátorom
  Ďalšie informácie: pani býva v dome sama, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, internet

   

 • Rodina H. z Wegbergu, 75 km od Kolína nad Rýnom

  Plat: 1450 € netto/ mesačne
  Pracovná zmluva
  Nástup:  28.8.2018
  Turnus: 4 týždne
  Pacient: pani 87-ročná, 160 cm, 80 kg, demencia, obmedzená mobilita, pohybuje sa s rolátorom
  Ďalšie informácie: pani býva v dome sama, opatrovateľka má k dispozícii vlastnú izbu, internet

Voľné rodiny - Rakúsko

 • Rodina-F. Sankt. Polten -Rakusko

  Plat: 70 € netto/deň + 100€ cestovné
  Nástup:  dohodou
  Turnus:  2 týždne, aktívna rakúska živnosť
  Pacient:  pani, 85 ročná, 54 kg., 159 cm, ležiaci pacient, alzeimer, inkontinencia, rakovina
  Ďalšie informácie:  býva v dome sama, internet k dispozícii

   

 • Rodina H. z Zwettel, 52 km od Krems

  Plat: 55 € netto/deň + 120€ cestovné
  Nástup:  dohodou
  Turnus:  2 týždne, aktívna rakúska živnosť
  Pacient:  pani, 88 ročná, 80 kg., 168 cm., demenzia, alzeimer, inkontinencia, sonda, pohyb za pomoci   rolátora
  Ďalšie informácie:  pani býva v dome s dcérou
   

   

  Nezáväzná registrácia: kliknite TU