Opatrovanie v rodinách Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA – pre rodinu a domácnosť.
je určená na podporu samostatného života seniorov a osôb so zdravotnými problémami, alebo aj ako pomoc tým, ktorí sa starajú o tieto osoby ktoré potrebujú pomoc pri opatrovaní alebo pri domácich prácach a pri vedení domácnosti.

Našim opatrovateľkám ponúkame

 • Turnus na 1-3 mesiace a dlhšie
 • Zaručíme legálnu prácu so serióznymi podmienkami
 • Zaručíme dobrý zárobok a záruku včasnej výplaty
 • Zaistíme dlhodobý a pravidelný príjem
 • Práca na pracovnú zmluvu bez POPLATKOV – hradenie zdravotných a sociálnych odovodov
 • ZADARMO: ubytovanie a strava priamo v rodine
 • CESTA HRADENÁ a organizovaná z domu do domu
 • Práca aj ihneď-žiadne skryté poplatky za sprostredkovanie práce
 • PROFESIONÁLNY SERVIS –  vždy včasná pomoc  počas celej doby spolupráce
 • Náš ochotný personál je Vám 24 hod. k dispozícii na NON-STOP linke – rýchla pomoc pri riešení vzniknutých problémových situácií počas pobytu.
 • ŽIADNE cestovanie na pohovor, zamestnanie vybavíte z domu pomocou počítača
 • Každý deň množstvo nových pracovných ponúk pre opatrovateľky do Nemecka

NEMECKO

Rýchlosť umiestnenia: veľmi rýchlé ( v závislosti od nemčiny)- vždy k dispozícii voľné rodiny.

Práca: starostlivosť o starého chorého človeka a výpomoc v domácnosti.
Lokalita: celé Nemecko.

Pracovný pobyt v Nenecku

Možnosť výberu: buď ako zamestnanec EuProgresu alebo na Živnostenský list založený na Slovensku

Odmena
* cca. 1200-1700.- €, netto/ mesačne
Odmenu stanovuje rodina pre každú opatrovateľku zvlášť – v závislosti od jej jazykových znalostí, skúseností s opatrovaním, počtu členov v domácnosti, náročnosti práce a pod.

Odmena je vyplácaná: na účet na Slovensku.
Cestovné: rodina prepláca.
Cestovanie: zaisťujeme dopravu z domu do domu.

Jazyk: komunikatívna úroveň nemeckého jazyka.
Ubytovanie a strava: zdarma v rodine.
Turnusy: 1-3 mesačné,podľa dohody s rodinou môžu byť aj dlhšie. Prestávka medzi turnusmi: 1 -3 mesiace – podľa Vašich možností.

ŠVAJČIARSKO

Rýchlosť umiestnenia: veľmi pomalá

Práca: starostlivosť o starého chorého človeka, výpomoc v domácnosti- mimo právny rámec .
Lokalita: celé Švajčiarsko.

Odmena
cca. 1300-1700.- €, netto/ mesačne.
Odmenu stanovuje rodina pre každú opatrovateľku zvlášť – v závislosti od jej jazykových znalostí, skúseností s opatrovaním, počtu členov v domácoisti, náročnosti práce a pod.

Odmena je vyplácaná: priamo rodinou !

Cestovná náklady: rodina prepláca.
Cestovanie: zaisťujeme dopravu z domu do domu.

Jazyk: komunikatívna úroveň nemeckého jazyka.
Ubytovanie s strava: zdarma v rodine.
Turnusy: 2-3 mesačné.

Pracovný pobyt vo Švajčiarsku: na Živnostenský list založený na Slovensku.

RAKÚSKO

Rychlosť umiestnenia: veľmi pomalá.

Podmienka: opatrovateľský kurz počet hod.: min. 200, Práca: na živnostenský list založený v Rakúsku !
Jazyk: dobrá úroveň nemeckého jazyka.

Poplatky na Slovensku
Ročný poplatok za služby: 300 – 500 ,-€, v závislosti od typu umiestnenia.

V prípade záujmu – ďalšie kroky.

K umiestneniu ako opatrovateľka je potrebné

Prihlášku Bewerbungsformular doručiť:

e-mailom na: register@Euprogres.sk
alebo poštou na adresu EuProgres: Horná 54, B. Bystrica

Komunikatívna znalosť nemčiny

K umiestneniu nevyžadujeme certifikáty a ani gramatiku. Dôležité je schopnosť porozumieť a mať odvahu komunikovať.

Preskúšanie z nemčiny
Po obdržaní prihlášky, naša koordinátorka telefonicky kandidáta telefonicky skontaktuje , aby preverila jazykové znalosti.
V prípade záujmu môžete si dohodnúť aj extra termín osobnej jazykovej skúšky.
Po preskúšaní Vás poinformujeme, do ktorej stupnice jazykových znalostí sme Vás zaradili.

Rozlišujeme znalosť nemčiny stupnicou 1-6
1-2: veľmi dobré znalosti, komunikácia je možná bez obmedzení,
2-3: dobré znalosti, komunikácia je tiež možná,
3-4: rozšírené základné znalosti. Dobré porozumenie aj hovorenie,
4: základné znalosti, porozumenie s ťažkosťami, hovorenie – málo,
5-6 : takmer žiadne jazykové znalosti, Porozumenie je veľmi obmedzené.

Prihláška – Bewerbungsformular- poznámky k vyplneniu.

Vyplneniu venujte náležitú starostlivosť

Jazyková úroveň: v prihláške svoju nemčinu ohodnotte stupnicou 1 – 6.

Opatrovateľské skúsenosti
Rodiny pri výbere vhodného kandidáta podrobne si všímajú popis opatrovateľských skúseností ktoré v dotazníku uvediete. Preto venujte popisu opatrovateľských skúseností čo najvyššiu pozornosť.
Rozpíšte čo najpodrobnejšie opatrovateľské skúsenosti, ktoré dokážete vykonávať.

Opatrovateľský kurz
Nemecko, Švajčiarsko: k umiestneniu NIE je podmienka – iba výhoda.
Rakúsko: k založeniu ŽL v Rakúsku je nutné mať opatrovateľský kurz !

Certifikáy, vysvedčenia
Ak vlastníte – priložte k prihláške hoci nie je to podmienka ( napr. zdravotnícke vysvedčenie alebo osvedčenia z opatrovateľského kurzu, masérskeho alebo kurzu prvej pomoci.
Vysvedčenia a certifikáty z kurzov sú výhodou, oproti iným kandidátkam a majú vplyv u rodiny pri výbere a rozhodovaní sa o kandidátke.

Referencie- odporúčania.
Odporúčania: v zahraničí pri výbere majú veľký význam, aj keď sa málokedy neoverujú.
Ak máte odporúčania z akejkoľvek oblasti opatrovateľskej práci či už na Slovensku alebo v zahraničí – priložte k prihláške. Niektoré rodiny dokonca odporúčania vyžadujú.

Extra ponuka- zaistenie práce priamo z domova.

Kvôli informáciám a vybavenie samotného pracovného pobytu

 • Nemusíte nikam cestovať zo svojho domova a míňať čas a peniaze na cestovanie.
 • Kompletný proces od registrácie až po vycestovanie môžete vybaviť priamo prostredníctvom E-mailu a telefónu z domova.
 • Informácie o ponukách ako aj proces vybavenia, máme detailne prepracovaný,
 • Ku každému kroku klient od nás Emailom obdrží podrobné inštrukcie ako postupovať krok za krokom.
 • Budeme s Vami v neustálom telefonickom a v emailovom kontakte.