Časté otázky pre opatrovanie v Nemecku a Rakúsku

Akú úroveň nemčiny musím spĺňať aby som sa mohla uchádzať o prácu opatrovateľky ?
Prvým predpokladom k umiestneniu je, aby záujemca mal/mala aspoň minimálne komunikatívnu znalosť nemeckého jazyka. Dôležité je schopnosť porozumieť a mať odvahu komunikovať. Niektoré rodiny prijmú opatrovateľky aj s mierne priemernou znalosťou nemeckého jazyka avšak týchto rodín je menej a preto doba umiestnenia môže byť dlhšia. Úplne základná úroveň nemčiny k umiestneniu je žiaľ nepostačujúca, preto odporúčame doučiť sa nemecký jazyk.

Musím mať opatrovateľský kurz alebo certifikáty ?
Opatrovateľský kurz NIE je podmienka k umiestneniu v Nemecku, ale výhodou. 

V Rakúsku- áno. Certifikáty, vysvedčenia, odporúčania: taktiež nie sú podmienkou iba výhodou. Ak takéto doklady vlastníte nezabudnite ich priložiť k prihláške – urýchlia proces hľadania vhodnej rodiny. 

 

Musím absolvovať osobný pohovor?
Nie, nemusíte, môžete si vybrať, či prídete osobne na pohovor  alebo pohovor absolvujete telefonicky. Registrácia a  zaistenie práce priamo z domova. Na získanie informácií ohľadne možnosti zamestnať sa a vybavenia samotného pracovného pobytu
* nemusíte cestovať zo svojho domova a míňať čas a peniaze na cestovanie,
* kompletný proces od registrácie až po vycestovanie môžete vybaviť priamo prostredníctvom e-mailu z domova,
* Informácie o ponukách, ako aj proces vybavenia, máme detailne prepracovaný,
* ku každému kroku klient obdrží podrobné  inštrukcie, ako postupovať krok za krokom,..
* budeme s Vami v neustálom telefonickom a v emailovom kontakte.

Je práca v rodine legálna a aká je forma pracovného pobytu?

EuProgres vysiela opatrovateľky do Nemecka a Rakúska v zmysle platnej európskej legislatívy. V Nemecku je dokladom legálnosti opatrovaľky európsky formulár A1 (E101). Tento formulár vydáva sociálna poisťovňa na  našu žiadosť, ako Vášho  zamestnávateľa.   Viac  informácii o Formulári A1 nájdete na www.socpoist.sk 

Rakúsku podľa legislatívy pracuje opatrovateľka na rakúský živnostenský list.

 

Aká je forma zamestnania v Nemecku?
Nemecku EuProgres zamestnáva opatrovateľky na slovensku pracovnú zmluvu alebo na požiadavku opatrovateľky aj na živnostenský list, založený v SR. Odvody do fondov: ako Váš zamestnávateľ hradíme za Vás všetky zákonné odvody do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne podľa príslušných slovenských právnych predpisov.

 

Ako je to so zdravotným poistením v zahraničí ?
Ako Váš zamestnávateľ Vám hradíme všetky zákonné odvody do poisovní.
Do zahraničia je potrebné zobrať si so sebou kartu poistenca EÚ alebo jeho náhradný doklad.
Na základe karty Európskeho zdravotného poistenia budete ošetrená v každej krajine EU.
Rozsah poskytnutia zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách EÚ si môžete pozrieť na www.vszp.sk.

 

Ako je to v prípade poistenia do dôchodku?
Ak budete zamestnancom EuProgresu, odvádzame za Vás všetky zákonné poistenia vrátane dôchodkového poistenia.
Zápočtový list: pri ukončení pracovného pomeru od nás dostanete zápočtový list, ktorý potvrdzuje dĺžku trvania pracovného pomeru.

 

Aké sú poplatky agentúre?
V EuProgrese neplatíte žiadne skryté poplatky. 

 

Aká  je odmena pre opatrovateľky v Nemecku ?
EuProgres Vám ponúka v priemere najvyššie platy. Pri jednotlivých ponukách Vám uvedieme vždy výšku odmeny  v ČISTOM ZA JEDEN MESIAC . U nás vie každá opatrovateľka vopred, koľko zarobí v čistom za mesiac.
Odmena v čistom za mesiac sa pohybuje  približne medzi 1,200-1,700 Eur/ netto -mesiac-  výška  odmeny závisí od Vašich opatrovateľských skúseností a jazykových znalostí, ale aj od  náročnosti pracovnej pozície a zdravotného stavu opatrovanej osoby.

 

Môžem dostať zálohu ?
Po prvom odpracovanom týždni môžete požiadať o vyplatenie zálohy.

 

Kedy dostanem výplatu a od koho a akou formou sa vypláca?
Výplatu vypláca EuProgres vždy mesačne – nie po turnuse.
Výplata Vám  príde na účet väčšinou vždy  do 15.teho dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.

Cestovné do rodiny – kto platí?
Cestovné do rodiny prepláca rodina. Rodiny zväčša hradia jednorázový príspevok na cestovné na každý turnus opatrovateľky.
Cestovanie zorganizujeme z domu do domu (tzv. taxík pre opatrovateľky).O forme preplatenia cestovného bude opatrovateľka pred cestou vždy informovaná. Niekedy sa cestovné pripláca zvlášť k mesačnej odmene, inokedy je priamo pripočítané k celkovej mesačnej odmene.

Aké máte  dlhé turnusy?
Nemecko: väčšina klientov požaduje turnusy 1-3 mesačné.
U nás si môžete vybrať dĺžku turnusu od 1 mesiaca až do 3 mesiacov, po dohode aj  dlhšie.
Rakúsko: 2-3 týždňové.

 

Je možnosť vycestovať aj na záskok?
Najčastejšie záskoky sú v prípade vianočných sviatkov, letných prázdnin, ale aj počas roka.

Záskok je ideálna šanca:
* vylepšiť si jazykové znalosti pre tých, ktorí majú slabšiu znalosť nemeckého jazyka a nabrať skúsenosti,
* je to forma  možnosti privyrobiť si pre tých, ktorí majú počas svojho striedania voľno.

 

Ako je to s prácou pre mužov?
Pracovných ponúk pre mužov je menej, ale darí sa nám dosť rýchlo umiestňovať. Čakacia doba pre zabezpečenie práce pre mužov môže byť dlhšia. 

Čo mám urobiť, aby som sa zamestnala v EuProgrese?
Zaregistrujte sa u nás bezplatne a nezáväzne!
Po registrácií na našej internetovej stránke alebo facebooku Vás budeme kontaktovať do 48 hodín. Akonáhle nám zašlete vyplnený dotazník Personalbogen spolu s fotografiou, bude Vás telefonicky kontaktovať pracovníčka, ktorá preverí Vaše znalosti nemčiny a následne Vám ponúkne pracovnú ponuku.

Ako sa prihlásim?
Zaregistrujte sa u nás nezáväzne a bezplatne. Môžete sa zaregistrovať aj cez facebook – https://www.facebook.com/Eu-Progres-opatrovanie-seniorov-1652563135020512/?ref=hl
Do 48. odín  Vás budeme telefonicky kontaktovať. Overíme Vaše jazykové znalosti.Vyplníte a zašlite nám dotazník Personalbogen a priložte  usmievavú fotografiu, následne Vás budeme kontaktovať s pracovnou ponukou! O každom kroku Vás budeme podrobne informovať – písomne vo forme e-mailu, ako aj telefonicky.

Nájdem EuProgres  aj na sociálnych sieťach?
Áno, poskytujeme novinky aj prostredníctvom sociálnych sietí, kde si môžete s ostatnými opatrovateľmi/opatrovateľkami vymeniť skúsenosti a postrehy. Na našej  Facebook stránke nájdete aj informácie o opatrovaní. 


Ak máte otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď  píšte na: register@euprogres.sk

Aká je forma pracovného pobytu v rodine ?
Opatrovateľská práca v súkromných rodinách je špecifický pobyt – preto v každej krajine sú iné legislatívne požiadavky.

 

NEMECKO: v rodine pracujete:
** buď ako naši zamestnanci – EuProgres Vás vysiela na prácu do rodiny v Nemecku v zmysle platnej európskej legislatívy na Formulár E101/A1 – o tento formulár požiada zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni.
** alebo ako živnostník na Slovensku – živnostník sám seba vysiela na prácu do Nemecka. O formulár E101/A1 –požiada v Sociálnej poisťovni živnostník samostatne. Viac informácií o formulári A1 nájdete na stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

RAKÚSKO: v rodine pracujete na Živnostenský list založený v Rakúsku. Vypláca Vás priamo rodina.

Ak budem pracovať ako zamestnanec s kým budem mať uzatvorenú pracovnú zmluvu ?
Ak sa rozhodnete pracovať ako náš zamestnanec spoločnosti EuProgresu – je podmienkou mať s nami uzatvorenú riadnu pracovnú zmluvu.
Ako Váš zamestnávateľ, platíme za Vás všetky zákonné odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

Ako je to so zdravotným poistením v zahraničí ?
Do zahraničia si zobrať so sebou: kartu poistenca EÚ – alebo jeho náhradný doklad.
Na základe karty Európskeho zdravotného poistenia, budete ošetrená v každej krajine EU.
Rozsah poskytnutia zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách EÚ môžete pozrieť na www.vszp.sk.

A ako je to v prípade poistenia do dôchodku?
Ak budete zamestnancom EuProgresu – odvádzame za Vás všetky zákonné poistenia vrátane dôchodkového poistenia. Pri ukončení pracovného pomeru od nás dostanete zápočtový list, ktorý potvrdzuje dĺžku trvania pracovného pomeru.
Ak budete pracovať ako živnostník: sami za seba budete odvádzať všetky zákonné poistenia.

Platím sprostredkovateľský poplatok ?
NIE. Sprostredkovateľský poplatok neplatíte. Jednorázovo za administratívne služby účtujeme, nenávratný poplatok vo výške 60 €, tento poplatok bude automaticky strhnutý z prvej výplaty.

 

Aká je priemerná MESAČNÁ odmena opatrovateľky v čistom ?
Výška odmeny závisí od jazykových znalostí, opatrovateľských skúseností, zdravotného stavu opatrovanej osoby, počtu členov v domácnosti a pod. Pri nástupe do rodiny uvádzame orientačnú výšku Vášho príjmu netto t.j. v „čistom“.

 

Rakúsko: denná taxa- cca.54 - 60.-€
Nemecko: mesačne netto: cca. 1,200 až 1,700 - €.

Príklad výpočtu odmeny na sumu 1,400.- € netto/ mesačne.
** Ak budete pracovať ako živnostníčka: na účet dostane 1,400.- € – zákonné odvody hradíte z tejto sumy- ako živnostníčka sama.
** Ak budete našim zamestnancom EuProgres: na účet v čistom dostanete cca. 1,300 € – zákonné odvody hradíme mi ako zamestnávateľ.

Kto mi vypláca odmenu ?
V Rakúsku: odmenu vypláca priamo rodina.
V Nemecku: odmenu obdržíte na účet priamo od nás EuProgres-u.
EuProgres má výplatný termín splatný vždy pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do 15-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na bankový účet opatrovateľa.

 

Cestovné do rodiny kto platí?
Cestovné rodiny preplácajú.
Prvú cestu TAM platí opatrovateľka priamo prepravcovi.
Cestovné náklady: o forme preplatenia cestovného opatrovateľa vždy bude vopred pred cestou informovaná.
Niekedy sa cestovné pripláca zvlášť k mesačnej odmene inokedy je priamo pripočítané k celkovej mesačnej odmene.

Aké dlhé sú turnusy ?
Rakúsko: 2-3 týždňové- umiestňuje sa pomaličky.

Nemecko: 1-3 mesiace. Opatrovateľky môžu pracovať aj dlhodobo, koľko chcú, a prísť domov len na dovolenku.

Existujú však aj atypické možnosti. Niektoré opatrovateľky nemajú záujem zostať doma 3 mesiace a čakať na striedanie. V takom prípade môžu pracovať v inej rodine. 

Záskok: je bežné že niektoré opatrovateľky v rodinách pracujú dlhodobo- bez striedania. Raz za čas si opatrovateľka vyberie na oddych cca. 4 týždne voľna – v takomto prípade hľadáme opatrovateľku ktorá krátkodobo zaskočí.

Záskok je ideálna šanca:
* pre nové kandidátky so slabšou nemčinou resp. ak si chcú odskúšať opatrovateľskú prácu,
* alebo aj pre opatrovateľky ktoré majú počas turnusového striedania voľno a chcú si privyrobiť.

Ako sa prihlásim ?
Zaregistrujte sa alebo vyplňte dotazník PersonalBogen + priložte: pekné usmievavé foto a ak máte osvedčenia a odporúčania.

Aký je proces umiestnenia ?
** po registrácii sa ihneď s Vami skontaktuje naša koordinátorka.
** následne sa začne umiestňovací proces.
** o každom kroku Vás bude koordinátorka podrobne informovať – písomne vo forme e-mailu ako aj telefonicky.

Kedy dostanem pracovnú ponuku ?
Rodín máme vždy dostatok. Umiestnenie trvá 1-2 týždňov. 

Umiestnenie záleží od:
** v prípade ponuky ako rýchlo môžete vycestovať,
** od úrovne nemeckého jazyka,

 

Ako budem pripravená na cestu ?
Ku každému nasledujúcemu kroku umiestnenia obrdržíte od nás: podrobné informácie a pred cestou Infopríručku k ceste a k pobytu – s cennými radami k samotnému pobytu.
Postačí čítať naše inštrukcie a stále budete o všetkom včas a o podrobne informovaná.

Ak mám slabú nemčinu, mám šancu na umiestnenie ?
Počet opatrovateliek, ktoré sa uchádzajú o túto prácu z roka na rok rastie. Umiestnenie so slabšou nemčinou môže trvať dlhšie.

Odporúčame zakúpiť si niektorú publikáciu učebnice nemčiny pre opatrovateľky.
Ak sa budete učeniu intenzívne venovať do 2-3 mesiace zdokonalíte sa v nemčine. Keď budete cítiť že vaša nemčina sa zlepšila, kedykoľvek nás môžete požiadať o preskúšanie.

Úspech – neúspech pri prvom vycestovaní ?
predovšetkým závisí od toho ako sa dokážete prispôsobiť novým podmienkam práce a zvyklostiam danej krajiny.
Prvé 1-2 týždne pobytu sú najťažšie na aklimatizáciu, obyčajne zaváži slabšia znalosť nemčiny, nové prostredie, odlišná mentalita a kultúrne odlišnosti národa ale aj odlúčenie od rodiny, prispôsobenie sa iným zvyklostiam a pod… skrátka silný tlak na psychiku a vtedy obyčajne prichádza tzv. kultúrny šok.

 

Návštevník aj keď prichádza za prácou musí sa zvyklostiam krajiny prispôsobiť.

Charakteristika kultúrneho šoku…
Po príchode do neznámej a cudzej krajiny možno zažijete tzv. kultúrny šok. Je to bežná vec, ktorá sa časom vytratí.
Pokúsime sa Vám stručne vysvetliť, o čo ide. Doma ste so všetkým oboznámený bez toho, aby ste si to uvedomovali – počasie, jedlo, zvyky, ako sa obliecť, čoho sa najesť, ako sa správať k ľuďom. Je to pre Vás ľahké a samozrejme, prirodzené.

 

V inej krajine sa niektoré z týchto zvyklostí môžu stať problémom. Musíte na všetko myslieť, každý deň musíte robiť nové rozhodnutia. Vaša myseľ niekedy ťažko znáša taký tlak – tzv. kultúrny šok.

Horná 54, Banská Bystrica 974 01

 0918 328 837

  • White Facebook Icon

© 2020 Euprogres