Volné rodiny
Nemecko, Rakúsko

Pozrite si voľné pracovné ponuky v nemeckých a rakúskych rodinách…

Opatrovanie na Slovensku
voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta…

Česko záskokové turnusy
zdravotné sestry, lekári

Ponuky na záskok do nemocníc v Českej republike pre zdravotné sestry, zdravotných asistentov, lekárov…

Nezáväzná registrácia
Údaje máte v bezpečí. Máme zavedený bezpečnostný projekt informačného systému podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Uveďte prosím, o aký druh práce máte záujem.
Vyberte prosím úroveň Vašej znalosti nemeckého jazyka.

Vyzerá ako kôň, ale má pruhy.