Nemecko, Rakúsko
Voľné rodiny

Voľné pracovné ponuky
** Veľmi dobré platové podmienky

** Vianočné a Veľkonočné bonusy
** Turnusy podľa dohody
** Cestovné do rodiny

Opatrovanie na Slovensku
voľné pracovné miesta

Výhody pre opatrovateľky
** trvalý pracovný pomer

** mzda: 580€/mesiac
** odvody do poisťovní
** stravné lístky
** práca v súkromných rodinách
** Lokalita:
celé Slovensko

Česko záskokové turnusy
zdravotné sestry, lekári

Záskoky do nemocníc v Česku.
** 1-2 týždňový turnus

** Mzda týždeň 500-570 Eur netto
** Cestovné, ubytovanie, strava

Nezáväzná registrácia
Údaje máte v bezpečí. Máme zavedený bezpečnostný projekt informačného systému podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Uveďte prosím, o aký druh práce máte záujem.
Vyberte prosím úroveň Vašej znalosti nemeckého jazyka.

Koľko nôh má stolička?