Agentúra Lotty
FacebookGoogleplus
Práca: EU On-line registrácia
Opatrovanie: SR @ pre priateľov
Opatrovanie EU Bezplatné @ aktuality
Ilustrácia...
EuProgres s.r.o.
Banská Bystrica: 974 01, Horná 54,    Lokalita TU
tel: 048 415 5136 info@euprogres.sk
mobil: 0918 328 837, 0908 737 303

KONTAKTY

Poradenský servisPoradenský servis.

Profesionálne poradíme a vybavíme.

* Formality na úradoch a u lekára.
* Posúdenie odkázanosti na obecnom úrade alebo VÚC na služby na ktoré má pacient nárok,
* Návštevy príslušných lekárov na posúdenie odkázanosti.
* Umiestnenie do domova seniorov.