Agentúra Lotty
FacebookGoogleplus
Práca: EU On-line registrácia
Opatrovanie: SR @ pre priateľov
Opatrovanie EU Bezplatné @ aktuality
Ilustrácia...
EuProgres s.r.o.
Banská Bystrica: 974 01, Horná 54,    Lokalita TU
tel: 048 415 5136 info@euprogres.sk
mobil: 0918 328 837, 0908 737 303

KONTAKTY

REHABILITÁCIA
LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA

Domácu liečebnú rehabilitáciu poskytujeme pod vedením kvalifikovanej diplomovanej fyzioterapeutky pacientom po úrazoch, výmene kĺbu, cievnych príhodách (porážkach) alebo po operáciách, či iných zdravotných problémoch vedúcich k imobilizácii, ak nie sú schopní samostatne navštevovať rehabilitačné zariadenie.

Liečebná rehabilitácia sa poskytuje na odporúčanie rehabilitačného lekára pacientom všetkých vekových skupín, ktorí potrebujú rehabilitáciu a nemusia byť hospitalizovaní, alebo si chcú pobyt v nemocnici skrátiť.


Základné rehabilitačné výkony

* Individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov
    s použitím jednoduchých metód.
* Individuálna liečebná telesná výchova: Špeciálna systematická liečba porúch centrálneho
    a periférneho systému.
* Individuálna liečebná telesná výchova: Špeciálna systematická liečba vrodených
    a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (Bobath, Vojta, Kabát).
* Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch.
* Individuálna cielená ergoterapia.
* Individuálna dychová gymnastika.
* Nácvik kontinencie.
* Špeciálne polohovanie tela a segmentov končatín.
* Klasická masáž jednej alebo viacerých častí tela alebo trupu .
* Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže.
* Elektroanalgézia TENS.
* Cielená odborná inštruktáž.CENNÍK

Hradené výkony: úplne imobilným a čiastočne imobilným pacientom sú rehabilitačné výkony hradené po získaní súhlasu revízneho lekára ich príslušnej zdravotnej poisťovne.

Samoplatca: v prípade nehradenia výkonov zdravotnou poisťovňou je možné si ich objednať za priamu platbu.
Vyžiadajte si zaslanie cenníka.


Objednávanie rehabilitácie

Rehabilitáciu poskytujeme v Bratislave a región Banská Bystrica.
V prípade záujmu nás kontaktujte podľa miesta poskytovania služieb.